ADI DA AND ADIDAM


CLICK HERE

Avatár Adi Da Samraj - picture I have come for the sake of all beings.

Adi Da Samraj


Kdo je Avatár Adi Da Samraj

Pokud Pravda, Štěstí, Osvícení a Svoboda je to, co hledáte, tak už nemusíte hledat dál. Avatár Adi Da Samraj předává bez ustání svou lásku všem lidským i jiným bytostem. Jeho záměrem je probudit nás do Skutečnosti, v níž jsou Božské Světlo, Blaženost a Láska samotným Jádrem Existence. Protože On sám je s Touto Původní Existencí zajedno, dává ostatním požehnání a umožňuje jim pociťovat radostnou blaženost.

Zastavte se na chvilku a vybavte si chvíli, kdy jste se cítili opravdu šťastní, i když to bylo jen na maličký okamžik. Představte si, jaké by to bylo, kdyby vás takový pocit nikdy neopustil, ani v těch nejobtížnějších situacích. Jestli si to dokážete představit, pak pro vás nebude obtížné porozumět nesmírné důležitosti tohoto Přenosu i se všemi souvisejícími důsledky.

Nelze si nepovšimnout vyjimečné důvěrnosti, se kterou Avatár Adi Da přistupuje ke každičké věci a bytosti. Je to proto, že je se všemi Živě spojen skrze své Srdce.

Když je vám dána Milost a dostanete se do Jeho fyzické přítomnosti, pak stačí pohled, slovo, dotek či pouhá Přítomnost tohoto Velkého Mudrce a Avatára, aby se ve vás probudilo přesvědčení, že Probuzení je opravdu možné pro každého z nás a v kterémkoli okamžiku.


Avatár Adi Da Naplnil a Transcendoval náboženstvími slibované Odhalení

Avatár Adi Da navždy Naplnil a Transcendoval Odhalení, jež nám náboženství slibovala. Žije v současném světě proto, aby ho svou Láskou změnil, otřásaje přitom našimi běžnými pohledy na lidskou bytost v tom nejlepším slova smyslu. Vytvořil Nové Světové Náboženství Adidam, které přináší svobodu, radost a osvobození z neklidného světa kolem nás a dává jasný obraz o tom Kdo Jsme a kým se můžeme stát.

Velkému Mystériu o tom, Kdo Adi Da Je a Co nám Přichází Dát, není třeba věřit, objevíte Jej ve svém srdci. Rozliční lidé již zažili ohromující a radostné překvapení, které takové odhalení přináší a oddaně přijali Adi Da za svého milovaného Duchovního Mistra, Božského Osvoboditele, jenž je Inkarnací Skutečnosti Samé v lidské podobě.

Jakmile jednou hloubku Jeho Tajemství odhalíte, nic již nebude stejné jako dřív.

Zjistíte, že jste se ocitli na nové cestě, která změní těmi nejúžasnějšími a nejnepředstavitelnějšími způsoby vaše vnímání sebe sama i chápání smyslu a účelu života.

Chcete-li se dozvědět více, napište si o zaslání brožury Adi Da and Adidam - zdarma:
jana_divisova@adidam.org -- tel. 777 093 160

Půjčování knih, CD a promítání DVD s českými titulky na adrese:
Centrum péče o člověka, Na Poříčí 38, 110 00 Praha 1, tel. 777 093 160

Můžete také navštívit anglickou stránku www.adidam.org nebo si přečíst časopis Global Ashram Magazine na global.adidam.org