Adi Da, Naitauba When one enters into right relationship with the Spiritual Master, changes happen in the literal physics of one's existence. I am not just talking about ideas. . . . something in the physics of the universe makes it possible for a single apparent individual to pass through the entire affair of Divine Self-Realization, and then to bring others into the Sphere of the same Divinely Enlightened Existence, so that they may duplicate that Divine Condition.

Adi Da Samraj


Učení Moudrosti

Jediný pohled na svět kolem nás by měl stačit k tomu, abychom se přesvědčili, že stát se skutečně zralým dospělým člověkem znamená být schopen milovat a vydržet to, čemu Adi Da Samraj říká "Poranění Láskou".

Ať už jste nebo nejste úspěšní ve svých osobních vztazích (a mnozí lidé jsou), většina z nás jsme každodenně svědky situací od hašteření se mezi milenci až po hádky a násilí různého druhu. To jsou příklady, kdy láska selhává, kdy jeden nebo oba dva odmítají milovat.

Odmítání lásky přináší sebou nebezpečný pocit odloučenosti ve světě, který je již sám o sobě plný obrovského utrpení. Jeho jedinou jistotou je, že ten, kterého milujeme, nás stejně jednou opustí, protože jednou musíme zemřít všichni. Ledaže by se věci měly úplně jinak, než se nám jeví.

Avatár Adi Da nám připomíná, že všichni lidé s takovou situací neustále zápolí. Žádá nás, abychom připustili a pochopili, že každý z nás je schopen tento stav překročit, transcendovat.

Vlastně nám ani nic jiného nezbývá, chceme-li přestat zakoušet život jako neustálé dilema a chceme-li zlepšit kvalitu svého života i života druhých.

V pasáži, kterou citujeme, Adi Da dále říká :

"Therefore, If You Listen To Me, and (Also) If You Hear Me, and (Also) If You See Me -- Do Not Stand Off From Relationship. Be Vulnerable. The Feeling Of Lovelessness. Be Vulnerable, and (Thus) Not Insulted. If You Are Merely Hurt, You Will Still Know The Necessity (or The Heart's Requirement) Of Love, and You Will Still Know The Necessity (or The Heart's Requirement) To Love."

Žáci Adi Da Samraje si často uvědomují, jak mnoho, ne-li většina běžných názorů je ovlivněna odlišností kultur, v nichž vyrůstali. Vidí, jak rozdílné myšlení může mít katastrofální, dokonce až děsivé následky na běh událostí ve světě.


Selhání Lásky

Víme, že láska selže pokaždé, když kdokoli z nás předpokládá, že mezi ním a tím druhým existuje odloučení nebo oddělení. Člověk se stává zahořklým, pokud je takové přesvědčení bráno velmi vážně. Týká se to nejen osobních vztahů, ale i vztahů mezi lidmi všeobecně, mezi vládami i jednotlivými náboženstvími. V průběhu času se jeví stále více zřejmé, že přijímání takového hlediska způsobuje ve světě nevýslovné utrpení.

Zjistili jsme, že většina názorů na život, skutečnost a Boha, s nimiž jsme vyrůstali, je postavena na předpokladu oddělenosti a nezávislosti. Různé názory, které zaujímáme a které nazýváme objektivní skutečností, jsme se naučili od někoho, kdo byl vychováván stejně jako my. Jestliže často protichůdné pohledy, vyvolávající tyto názory, nám jako dětem dávaly smysl, přišli jsme později na to, že existuje hlubší a širší chápání života, skutečnosti a duchovna, vedoucí k jasnému a jistému poznání, že Vědomí, Skutečnost, Pravda, Láska-Blaženost a Bůh jsou synonyma, vystihující lépe náš skutečný stav - lidskou pravdu, která může být fakticky žita a jež nám do života může vrátit humor a smích. Avatár Adi Da říká: "Vše je Jedno" a "Všichni jsme Jedno".


Dar darů

Díky pochopení tohoto základního předpokladu, díky Učení Moudrosti od Adi Da Samraje, díky Jeho Trvalé Žehnající Přítomnosti a Vztahu, který nabízí, se naše životy začaly měnit. Zjistili jsme, že toto vše dohromady může přinést Dar Duchovního Osvícení každému, kdo praktikuje Ruchira Avatára Bhakti, což je nekonvenční, vše-objímající a přímá jóga oddanosti na Cestě Adidam.

Na Cestě Adidam je jedno, je-li člověk bohatý či chudý nebo dosáhl-li nějakých velkých úspěchů v životě. Co se vyžaduje, je trocha disciplíny a obrovské zaujetí. Když jednou podstatu daru rozpoznáte, jeho ovoce už nikdy neztratíte, ani vám ho nikdo neodcizí a nakonec vás to vede k lepšímu osudu. Je to ono nedefinovatelné a nepochopitelné "cosi", co každý z nás vždycky hledal.

Chcete-li se dozvědět více, zašleme vám brožuru Adi Da and Adidam.

Půjčování knih, CD a promítání DVD s českými titulky probíhá na adrese:
Centrum péče o člověka, Na Poříčí 38, 110 00 Praha 1
jana_divisova@adidam.org -- tel. 777 093 160

Můžete také navštívit anglickou stránku www.adidam.org, přečíst si časopis Global Ashram Magazine na http://global.adidam.org nebo navštívit naši stránku www.dawnhorsepress.com s knihami a CD v angličtině, kde si můžete objednat i hovory Adi Da Avatára na CD. Máte také možnost navštívit volně přístupnou stránku, z níž si můžete stáhnout mnoho esejů a hovorů Avatára Adi Da v tištěné verzi. Každá z nich představuje unikátní střípek Jeho Moudrosti.